ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› აფხაზეთი ჩვენი ტკივილია

♫› იდუმალი ქალაქი

♫› ვაი თქვენს პატრონს!

♫› ლოტარინგელი ყმაწვილი

♫› Разочаровали

♫› Мои Года

♫› Иностранец

♫› ბრძოლა წესების გარეშე

♫› განშორება ნისლების ფერია

♫› მე დავბრუნდები