ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› თოვლი მოსულა

♫› თხა და ვენახი

♫› მე მინდა შენთან

♫› მახსოვხარ

♫› გუდანი

♫› Hava Nagila

♫› ყველაზე კარგი

♫› თეთრი ქარავანი

♫› მუხამბაზი

♫› ასე რომ გიცქერ