ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› დაგვიანდება

♫› სიზმარი ახდება

♫› როცა გაივლის დრო

♫› ინანებ

♫› ხელი-ხელს

♫› მუზა

♫› დროის ქარი

♫› ალექსანდრეს ბაღი

♫› რომელი წელია

♫› Shine