ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› მე მოგიტან წყალს

♫› Wooden Monkey

♫› ცანგალა და გოგონა

♫› მე და შენ

♫› გაგივლის

♫› მე ვარ ავი მუსაიფი, კახთ ბატონი ირაკლისა

♫› დაგეძებ და ვერ გპოულობ

♫› მინდა რომ არ დაგკარგო

♫› არ ვემორჩილები წესებს

♫› თბილისო