ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› რუსული სიმღერა

♫› ხაზი

♫› მოდი მალე

♫› სიყვარულის ანგელოზო

♫› ჩემო მშვენიერო ლეიდი

♫› Artificial Love

♫› ორფეოსის სიკვდილი

♫› კიოლნი

♫› ერთად

♫› უსაფრთხოება