ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› სათაური არ ვიცი

♫› ახალი წელია

♫› ოქროს სიყვარული

♫› აფხაზეთი ჩვენი ტკივილია

♫› იდუმალი ქალაქი

♫› ვაი თქვენს პატრონს!

♫› ლოტარინგელი ყმაწვილი

♫› Разочаровали

♫› Мои Года

♫› Иностранец