ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› ლამაზი დღე – remix

♫› Email

♫› Hava Nagila

♫› მუხამბაზი

♫› ლამაზი დღე

♫› რა კარგი ხარ

♫› შენზე

♫› რატომ მიყვარდი

♫› მტრედი

♫› თბილისო