ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› მითხარი

♫› მე მინდა შენთან

♫› მახსოვს

♫› შენამდე

♫› იქ ამბობენ

♫› მე მხოლო სიყვარული მინდა

♫› მე

♫› მთიულური სალაღობო

♫› პატეფონი

♫› აღმა დაღმა