ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› ერთი სიყვარულის ამბავი

♫› We don’t want put in (Eurovision 2009)