ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› ვერ მააწონებ კაი ყმას…

♫› სამშობლოს არვის წავართმევთ

♫› ისევ ღამე ისევ თოვა

♫› შერეული

♫› წმინდაო ღმერთო