ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› შაირი

♫› ცრემლი თვალებს დამისველებს