ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› შიბიდი

♫› ოცნების ქალაქი – Sound Track 2

♫› ოცნების ქალაქი – Sound Track 1

♫› მაიტა ნასოსი

♫› რა მადლიანად ანათებ

♫› ქეთო და კოტე

♫› იას უთხარით ტურფასა

♫› დილაო ჰოუ დილაო

♫› ყველაფერი კარგად იქნება

♫› სტეფანე და 3G ევროტური