ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› წინწყარო

♫› ჭონა

♫› თუ ასე ტურფა იყავი

♫› შენ ბიჭო ანაგურელო

♫› ოროველა

♫› გოგოვ შავთვალავ

♫› მრავალჟამიერი

♫› ჩაკრულო

♫› სალამური