ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› იას უთხარით ტურფასა

♫› სვანური

♫› ჭაბუკა ამირანაშვილი

♫› ვერ მააწონებ კაი ყმას…

♫› სამშობლოს არვის წავართმევთ

♫› ლექსებით სიყვარულს აგიხსნი

♫› რა ლამაზია თუშეთი

♫› ლომო, შე ლომის მოკლულო

♫› ქალავ სიცოცხლე

♫› წმინდაო ღმერთო