ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› არ დაიძინო

♫› ახალი წელია

♫› ნუ მოხვალ ნელა

♫› შინამანაკენა

♫› არ მჯერა