ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› მიყვარხარ ცამდე

♫› ჩვენ დავბრუნდებით

♫› ვიცი გიყვარვარ

♫› უშენოდ

♫› სანთელივით დავდნები