ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› რუსებს რა?

♫› პატრიოტები

♫› ერთი გოგო

♫› დისკო (ჯინორია)

♫› ჩუმად ნათქვამი

♫› შენთან მოვედი

♫› სიზმარი

♫› ერთი სიყვარულის ამბავი

♫› რა ლამაზია თუშეთი

♫› ლომო, შე ლომის მოკლულო