ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› თუ ასე ტურფა იყავი