ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› ხედავდი

♫› შენც შეიკარი ღვედი

♫› შენი ჯერია

♫› სანთელივით დავდნები

♫› რუსებს რა?

♫› პატრიოტები

♫› ერთი გოგო

♫› დისკო (ჯინორია)

♫› რას ფიქრობს კენზო

♫› სიჩქარე