ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› რა ლამაზია თუშეთი

♫› ლომო, შე ლომის მოკლულო