ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› ხაზი

♫› მოდი მალე

♫› სიყვარულის ანგელოზო

♫› ჩემო მშვენიერო ლეიდი