ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› სიყვარული დაფრინავს

♫› ენძელა

♫› თეთრი ქარავანი

♫› ასე რომ გიცქერ

♫› მახსოვს

♫› ვისაც რა სურს

♫› ვერ ვამბობ

♫› ვერ დამაფასე

♫› იყავი ის რაც ხარ

♫› გავერთოთ