ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› საბოდიშო

♫› შენ გენაცვალე

♫› მოხევის ქალო თინაო