ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› ბოლო წერილი

♫› თეთრი გოგო

♫› მე vs შენ

♫› Hey lady

♫› S’AGAPO

♫› თბილისს

♫› ლექსებით სიყვარულს აგიხსნი

♫› არ მინდა

♫› დაფიქრდი წამით (21 საათი)

♫› დავამსხვრევ ბოლოს