ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› დროის უარმყოფელი (სოლო)

♫› დროის უარმყოფელი

♫› მოგონება ქარში

♫› გიცდი

♫› ამ ღამეს

♫› ხვალისა

♫› ცისარტყელები

♫› სულ შენთან

♫› ის (რუს.)

♫› მეგობრებთან ერთად