ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› ლოცვა გაფრენისათვის

♫› დროის უარმყოფელი (სოლო)

♫› დროის უარმყოფელი

♫› მოგონება ქარში