ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› აღარ გამებუტო

♫› გიორგობის თვეო

♫› ყაყაჩო

♫› გენაცვალე

♫› მე და მერი

♫› დუმდა

♫› ფიქრობს

♫› ხელები

♫› გადარჩენის გზა

♫› ერთი და იგივე (მემო, TL)