ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› სახეს ნუ მალავ

♫› ბალი სულ სხვა (Gertz და T.L.)