ქართული მუსიკის ხარისხიანი არქივი

♫› მე არ დაგანებებ თავს

♫› ალილო

♫› სიჩქარე

♫› მშვიდობით

♫› მეორე მსოფლიო ომი

♫› მითხარი

♫› უშენობა